PRZEWOZY PASAŻERSKIE –
PRZEWOZY PASAŻERSKIE
Badanie zadowolenia Klienta w zakresie świadczonych usług przez MZK Koszalin
*
1. Jak często korzysta Pan/Pani z przejazdów komunikacja miejską?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*
2. Która z niżej wymienionych cech komunikacji miejskiej jest wg Pani/Pana najważniejsza?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niezawodność ( punktualność, niezawodność kursów)
Warunki podróży (bezpieczeństwo, komfort jazdy, dostępność przystanków, dogodna możliwość przesiadek)
Autobusy (czystość w autobusie, stan autobusów)
Kierowcy (kultura obsługi, sposób jazdy)
Przystanki ( wyposażenie, czytelność rozkładów, tablice informacji pasażerskiej, czystość)
Cena biletu (konkurencyjność cenowa w odniesieniu do oferowanej usługi)
Sprawność i funkcjonalność (dostosowanie komunikacji do potrzeb i oczekiwań pasażerów)
Help
wstawić punkty od 1 do 10 ( 10 bardzo ważna, 1 mało ważna)
*
3. Jak ocenia Pan/Pani punktualność i niezawodność kursowania autobusów?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*
4. Jak ocenia Pan/Pani częstotliwość kursowania autobusów?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*
5. Jak ocenia Pan/ Pani bezpieczeństwo podróżowania autobusami?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*
6. Jak ocenia Pan/Pani komfort jazdy:

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*
7. Jak ocenia Pan/Pani dostępność przystanków, układ sieci komunikacyjnej?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*
8. Jak ocenia Pan/Pani dostępność i dogodność korzystania z przesiadek w przypadku podróży różnymi liniami autobusowymi?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*
9. Jak ocenia Pan/Pani czytelność rozkładów i system informacji pasażerskiej na przystankach?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*
10. Jak ocenia Pan/Pani czystość w autobusach?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*
11. Jak ocenia Pan/Pani stan autobusów (oświetlenie, oznakowanie kierunku jazdy, kasowniki, informację wewnętrzną)?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*
12. Jak ocenia Pan/Pani kulturę obsługi kierowców, zachowanie się kierowców w stosunku do pasażerów, wygląd zewnętrzny?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*
13. Jak ocenia Pan/ Pani sposób jazdy kierowców autobusów?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*
14. Jak ocenia Pan/Pani obsługę sprzedaży biletowej ( dostępność – możliwość zakupu)?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*
15. Jak ocenia Pan/Pani komunikację miejską w Koszalinie na tle innych miast w kraju?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*
16. Jak ocenia Pan/Pani usługi świadczone przez komunikację miejską w Koszalinie na tle usług świadczonych w państwach Unii Europejskiej?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
17. Co zmieniłaby Pani/zmieniłby Pan w procesie realizacji usługi przewozów pasażerskich świadczonej przez MZK?LimeSurvey is Free software
Donate