MYCIE POJAZDÓW NA MYJNI AUTOMATYCZNEJ –
MYCIE POJAZDÓW NA MYJNI AUTOMATYCZNEJ
Badanie zadowolenia klienta w zakresie świadczonych usług przez MZK Koszalin
*1. Jak często korzysta Pani/Pan z usług MZK w Koszalinie w zakresie mycia pojazdów na myjni automatycznej??

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*2. Jak ocenia Pani/Pan jakość świadczonych usług w skali 1 - 5?

  1 2 3 4 5
fachowość
rzetelność
dostępność usługi (godziny otwarcia)
sprawność obsługi
kultura osobista i wizerunek pracownika

3. Co zmieniłaby Pani/zmieniłby Pan w procesie realizacji świadczonej usługi mycia pojazdów na myjni automatycznej?
LimeSurvey is Free software
Donate